มันสำปะหลัง
              ยางพารา              สินค้านำเข้า 
                    
                           
                                                            

WELCOME TO
SUNTIPHAB IMPORT - EXPORT CO., LTD.

   
  
นายบิงลิน วู กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และเป็นเจ้าของ บริษัทฯ ต่างๆ ในประเทศไทย และ ประเทศจีน โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี
   ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก สินค้า ต่างประเทศ สินค้านำเข้า เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านเรือน ของตกแต่งเครื่องประดับ รถจักรยาน รถเข็นเด็ก ฯลฯ ส่วนสินค้าส่งออก ปัจจุบัน ทางบริษัทฯได้ส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าว น้ำมัน เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯโดยทางบริษัทฯได้เนินธุรกิจ ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักในต่างประเทศ ในหลายๆด้าน อาทิ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ เอทานอล,อาหาร,เครื่องนุ่งห่ม,อุปกรณ์ยานยนต์ ฯลฯ